Amphicom is een onafhankelijk bedrijfskundig adviesbureau voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) met adviseurs die helpen en ondersteunen met praktisch toepasbaar advies. Een probleem of vraag in een bedrijfsvoering staat nooit op zich. Daarom kijken wij bij het geven van onze adviezen altijd naar het geheel van de onderneming en hanteren wij een multidisciplinaire aanpak.

Wij luisteren naar klanten

Wij spreken de taal van ondernemers

Kennis en ervaring

E-mail

kantoor@amphicom.nl

Telefoon

088 3523 102

Adres

Kennemerplein 13 D

2011 MH Haarlem

Postadres

Postbus 4996

2003 EZ Haarlem

Neem contact op